KRAŚNIK
- miasto Twoich inwestycji

Zainwestuj w Kraśniku

Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. funkcjonuje od 1948 roku i jest największym producentem łożysk tocznych w Polsce

Ze względu na bogatą bazę surowcową w Kraśniku panują doskonałe warunki dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego

„Tu warto żyć, tu warto inwestować"

Strefa Inwestycji Kraśnik

Kontakt

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

p. 109

tel: (+48) 81 458 19 21

tel.kom. 720 840 222

fax: (+48) 81 825 27 09

e-mail: d.banach@krasnik.eu,

 

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami podejmuje działania stymulujące aktywność gospodarczą w Mieście Kraśnik oraz popularyzujące i promujące Kraśnik jako dogodne i atrakcyjne miejsce do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej, bezpośrednio wspiera obsługę i świadczy pomoc dla inwestorów chcących lokować swoje inwestycje w Kraśniku.

Kreuje pozytywny wizerunek Miasta w zakresie polityki gospodarczej i inwestycyjnej w kraju i zagranicą. Animuje działalność szkoleniową i doradczą mającą na celu rozwój przedsiębiorczości i idei samozatrudnienia na terenie Miasta. Zajmuje się również obsługą Kraśnickiej Rady Biznesu, Kraśnicką Izbą Gospodarczą oraz bieżącą współpracą z kraśnickimi przedsiębiorcami.

Do zadań refaratu należy w szczególności:
1. w zakresie obsługi inwestorów:

 • współpraca z inwestorami oraz potencjalnymi inwestorami;
 • sprawowanie opieki nad inwestorami w zakresie ich kontaktów z Urzędem, instytucjami miejskimi oraz wskazanymi przez inwestorów innymi podmiotami;
 • penetracja rynków zagranicznych związana z poszukiwaniem i pozyskiwaniem inwestorów
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, zwłaszcza z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego;

2. w zakresie przygotowania ofert inwestycyjnych:

 • sporządzanie i aktualizacja miejskiej oferty inwestycyjnej;
 • inicjowanie i sporządzanie wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wspólnych ofert inwestycyjnych;

3. w zakresie kreowania wizerunku Kraśnika jako miasta przyjaznego inwestorom:

 • stałe działania w zakresie promocji gospodarczej Miasta w mediach;
 • podejmowanie działań z zakresu media relations w celu efektywniejszego pozyskiwania inwestorów;
 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi mediami gospodarczymi;
 • przygotowywanie i koordynowanie imprez promocyjnych informujących o potencjale gospodarczym Miasta;
 • prezentowanie ofert oraz walorów inwestycyjnych Miasta i podmiotów z nim współpracujących w szczególności w krajowych i zagranicznych mediach informacyjnych oraz na targach, konferencjach i sympozjach.

4. w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w mieście Kraśnik:

 • organizacja spotkań, seminariów z kraśnickimi przedsiębiorcami oraz obsługa Kraśnickiej Rady Biznesu i Kraśnickiej Izby Gospodarczej;
 • organizacja szkoleń i spotkań z przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Dofinansowanie

Szukaj w serwisie

Partnerzy

 • aa

Oficjalna strona Miasta Kraśnik

herb

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.