KRAŚNIK
- miasto Twoich inwestycji

Zainwestuj w Kraśniku

Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. funkcjonuje od 1948 roku i jest największym producentem łożysk tocznych w Polsce

Ze względu na bogatą bazę surowcową w Kraśniku panują doskonałe warunki dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego

„Tu warto żyć, tu warto inwestować"

Strefa Inwestycji Kraśnik

Kontakt

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

p. 109

tel: (+48) 81 458 19 21

tel.kom. 720 840 222

fax: (+48) 81 825 27 09

e-mail: d.banach@krasnik.eu,

 

O projekcie

„Zagospodarowanie terenu pod inwestycje w Kraśniku, obr. Budzyń propozycją dla inwestorów"

Umowa o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu po inwestycje w
Kraśniku, obr. Budzyń propozycją dla inwestorów" 01/10-UDA-RPLU.03.01.00-06-011/10-00-0616 pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Kraśnik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III
„Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne", Działanie 3.1. „Tworzenie terenów inwestycyjnych".

Projekt polega na uzbrojeniu obszaru Podstrefy Kraśnik Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o powierzchni 23,48 ha m. in. poprzez:
- wykonanie niwelacji terenu, budowę dróg wewnętrznych dojazdowych o długości ok 1001 m
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
wykonanie oświetlenia terenu (sieć kablowa oświetlenia drogowego o długości ok 1450 mb,
31 latarni ulicznych);
- wykonanie sieci wodociągowej o długości ok 1450 mb;
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok 1220 mb;
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o długości 1220 mb (w obrębie strefy);
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o długości 1053 m (od granicy strefy do rzeki Wyżnica);
- wykonanie kanalizacji telefonicznej o długości ok 1260 mb;

Celem inwestycji jest stworzenie dogodnych warunków do działania inwestorom i firmom w specjalnej strefie ekonomicznej w Kraśniku oraz powstanie nowych miejsc pracy. Uzbrojenie strefy przyczynia się do wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Kraśnik i regionu.
Finansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi: 7 151 527,70 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 7 081 152,00 zł
w tym:
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 310 864,00 zł, co stanowi 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu,
Wkład własny beneficjenta: 1 770 288,00 zł, co stanowi 25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Dofinansowanie

Szukaj w serwisie

Partnerzy

  • aa

Oficjalna strona Miasta Kraśnik

herb

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.