KRAŚNIK
- miasto Twoich inwestycji

Zainwestuj w Kraśniku

Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. funkcjonuje od 1948 roku i jest największym producentem łożysk tocznych w Polsce

Ze względu na bogatą bazę surowcową w Kraśniku panują doskonałe warunki dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego

„Tu warto żyć, tu warto inwestować"

Strefa Inwestycji Kraśnik

Kontakt

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

p. 109

tel: (+48) 81 458 19 21

tel.kom. 720 840 222

fax: (+48) 81 825 27 09

e-mail: d.banach@krasnik.eu,

 

Organizacje wspierające przedsiębiorców

Organizacje wspierające przedsiębiorczość

Na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 80 organizacji, stowarzyszeń i fundacji.

W mieście działa Forum Organizacji Pozarządowych. Największą organizacją przedsiębiorców jest Kraśnicka Izba Gospodarcza.

KIG 1Kraśnicka Izba Gospodarcza powstała w 1997 roku zrzeszając ponad 150 podmiotów gospodarczych z branży kupieckiej, produkcyjnej i usługowej. KIG jest jedną z największych co do wielkości tego typu organizacją w Województwie Lubelskim. Od początku swojej działalności Izba stawia sobie za zadnie przede wszystkim udzielanie pomocy i doradztwa zrzeszonym w niej podmiotom, a także tworzy warunki sprzyjające ich rozwojowi. Reprezentuje interesy gospodarcze, w szczególności wobec organów państwowych i samorządów terytorialnych. W swoich działaniach KIG kieruje się zasadami etyki i przestrzega norm powszechnie obowiązujących w gospodarce rynkowej. W październiku 2012 roku Zarząd KIG powołał Biuro Promocji Kraśnickiego Produktu Lokalnego. Zgodnie z celem powołania, BPKPL zajmie się ogólnie pojętą promocją kraśnickich produktów, usług i przedsiębiorców oraz organizacją konkursu „DOBRE BO KRASNICKIE”.

Przejdź na stronę KIG

Kraśnicka Rada Biznesu

Kraśnicka Rada Biznesu powstała w kwietniu 2011 roku z inicjatywy Mirosława Włodarczyka, burmistrza Kraśnika, który zaprosił do ścisłej współpracy 30 przedsiębiorców. Głównym celem działalności rady jest współpraca z burmistrzem i władzami miasta w zakresie rozwoju przedsiębiorczości z poszanowaniem "Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zasad równości i konkurencji". Ponadto rada stanowi zespół doradczy, opiniuje strategiczne dokumenty miasta dotyczące w szczególności planów rozwoju, planów zagospodarowania przestrzennego i wieloletnich planów inwestycyjnych. Jednym z głównych celów jest integracja i współdziałanie z władzami miasta oraz budowa prestiżu środowiska przedsiębiorców.

17.01.2014. Spotkanie Kraśnickiej Rady Biznesu dot. ulg dla przedsiębiorców

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Dofinansowanie

Szukaj w serwisie

Partnerzy

  • aa

Oficjalna strona Miasta Kraśnik

herb

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.