KRAŚNIK
- The city of your investments

Invest in Kraśnik

FŁT Kraśnik S.A. was established in 1948 and is the largest manufacturer of roller and ball bearings in Poland

Kraśnik has a thriving food processing industry thanks to the availability of local farm products

A great place to live, a great place to invest

Investment Zone Kraśnik

Contact

Municipal Office, the City of Krasnik
Business Service Center
ul. Lubelska 84
23-200 Krasnik
tel: (+48) 81 825 15 20
fax: (+48) 81 825 27 09
e-mail: d.banach@krasnik.eu

Investor's tool kit

Logistical support

1. Business Service Center
Urząd Miasta Kraśnik
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik
Referat Inwestycji i Rozwoju
tel. (+48) 81 825 15 36, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.krasnik.eu

2. Building permits
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
Wydział Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Referat Budownictwa
tel. (+48) 81 826 17 80, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.powiatkrasnicki.pl

3. Regional Land Use Plans
Urząd Miasta Kraśnik
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik,
Referat Planowania Przestrzennego
Tel. (+48) 81 825 15 58, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.krasnik.eu

Land registry
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik
Wydział Geodezji
tel. (+48) 81 826 41 09, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.powiatkrasnicki.pl

4. Utilities – gas, water, electricity, central heating

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (Kraśnik Water Company)
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel. (+48) 81 825 68 09, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.kpwik.krasnik.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (Heat Generation Company)
Dalkia Wschód Sp. z o.o.
Zakład Kraśnik
ul. Fabryczna 6, 23-210 Kraśnik
tel. (+48) 81 826 04 50, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.dalkiaterm.pl

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin (Polish Energy Group)
Posterunek Energetyczny Kraśnik
ul. Lubelska 91, 23-200 Kraśnik
tel. (+48) 81 821 04 02, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.lublin.pgedystrybucja.pl

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (Polish Gas)
Rejon Dystrybucji Gazu w Kraśniku
ul. Jagiellońska 69, 23-200 Kraśnik
tel. (+48) 81 825 36 70, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.psgaz.pl

5. Sanitary inspection

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (County Sanitary Inspectorate)
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku
ul. Kościuszki 36, 23-200 Kraśnik
tel. (+48) 81 884 36 73, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.psse.krasnik.pis.gov.pl

6. Environmental protection

Urząd Miasta Kraśnik
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik
Referat Gospodarki Komunalnej
Tel. (+48) 81 825 15 44, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.krasnik.eu

7. Sanitation services

EKOLAND sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik
tel. (+48) 81 825 14 89, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ekoland.net.pl

8. Other useful addresses

Rejestr podatkowy NIP (Tax Registry NIP)
Urząd Skarbowy w Kraśniku
ul. Kościuszki 5, 23-200 Kraśnik
tel. (+48) 81 884 30 37, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.is.lublin.pl

Rejestr statystyczny REGON (REGON Statistical Registry)
Urząd statystyczny w Lublinie
ul. Leszczyńskiego 48, 20-060 Lublin
tel. (+48) 81 533 20 51, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.stat.gov.pl

Sąd Rejonowy w Kraśniku
V Wydział Ksiąg Wieczystych (Kraśnik County Court, Property Registry Department)
ul. Lubelska 81, 23-200 Kraśnik
tel. (+48) 81 825 20 01, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.krasnik.sr.gov.pl

Inspektorat ZUS w Kraśniku (Social Security Inspectorate)
ul. Ks. J. Popiełuszki 3a, 23-210 Kraśnik
tel. (+48) 81 825 66 40, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.zus.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku (County Fire Department HQ)
ul. Obwodowa 1, 23-200 Kraśnik
tel. (+48) 825 22 81, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.straz.krasnik.pl

Państwowa Inspekcja Pracy (National Labor Inspectorate)
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie
ul. Al. Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin
tel. (+48) 81 537 13 31, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.lublin.oip.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Dofinansowanie

Szukaj w serwisie

Partnerzy

  • aa
Copyright © 2014. All Rights Reserved.