KRAŚNIK
- miasto Twoich inwestycji

Zainwestuj w Kraśniku

Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. funkcjonuje od 1948 roku i jest największym producentem łożysk tocznych w Polsce

Ze względu na bogatą bazę surowcową w Kraśniku panują doskonałe warunki dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego

„Tu warto żyć, tu warto inwestować"

Strefa Inwestycji Kraśnik

Kontakt

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

p. 109

tel: (+48) 81 458 19 21

tel.kom. 720 840 222

fax: (+48) 81 825 27 09

e-mail: d.banach@krasnik.eu,

 

Profesjonalna obsługa

Kontakty samorządu z inwestorem nie kończą się wraz z podjęciem decyzji o rozpoczęciu działalności w mieście. Inwestor może liczyć na profesjonalne i wielowymiarowe wsparcie podczas realizacji inwestycji, jak również po jej zakończeniu.

W pierwszej kolejności inwestorowi oferujemy pomoc bezpośrednią, związaną z działaniami niezbędnymi do uruchomienia inwestycji. A są to w szczególności:

  • wspieranie inwestora w uzyskaniu koniecznych zezwoleń i dokumentów,
  • zainicjowanie kontaktu z instytucjami otoczenia biznesu,
  • uczestniczenie w negocjacjach z dostawcami mediów oraz urzędami państwowymi i samorządami wyższych szczebli,
  • prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami, a także podjęcie się ewentualnych mediacji w przypadku pojawienia się konfliktów związanych z mową inwestycją,
  • przeprowadzanie analiz stopnia realizacji założeń inwestycyjnych i stopnia wywiązywania się inwestora ze zobowiązań wobec miasta podjętych w trakcie procesu negocjacji.

Poza pomocą bezpośrednią, władze miasta posługują się narzędziami wsparcia pośredniego. Do tych należą przede wszystkim:

  • inwestycje w miejską infrastrukturę techniczną ( drogi, kanalizacja, wodociągi ),
  • inwestycje w lokalną infrastrukturę społeczną ( szkoły, przedszkola, zakłady opieki zdrowotnej, obiekty sportowe ),
  • wsparcie w zakresie pozyskiwania i szkolenia wykwalifikowanej kadry,
  • wsparcie w zakresie nawiązywania kontaktów z potencjalnymi lokalnymi kooperantami.    

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Dofinansowanie

Szukaj w serwisie

Partnerzy

  • aa

Oficjalna strona Miasta Kraśnik

herb

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.