KRAŚNIK
- miasto Twoich inwestycji

Zainwestuj w Kraśniku

Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. funkcjonuje od 1948 roku i jest największym producentem łożysk tocznych w Polsce

Ze względu na bogatą bazę surowcową w Kraśniku panują doskonałe warunki dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego

„Tu warto żyć, tu warto inwestować"

Strefa Inwestycji Kraśnik

Kontakt

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

p. 109

tel: (+48) 81 458 19 21

tel.kom. 720 840 222

fax: (+48) 81 825 27 09

e-mail: d.banach@krasnik.eu,

 

Kapitał ludzki

W strategii gospodarczej miasta ogromny nacisk kładzie się na właściwe wykorzystanie kapitału ludzkiego, tak aby inwestorzy znajdowali tu doskonale wykształcone kadry.

Kraśnik liczy 35 285 mieszkańców, z czego 24 103 to osoby w wieku od 18 do 65 roku życia, w tym 12 431 kobiet i 11 672 mężczyzn (stan na dzień 10.12.2013 r.).

IMG 0923W mieście działają 3 żłobki oraz 11 przedszkoli. Kraśnickie dzieci uczęszczają do 8 szkół podstawowych, 3 gimnazjów, a także 1 szkoły muzycznej. Szkolnictwo ponadgimnazjalne oparte jest na 4 liceach ogólnokształcących, 3 szkołach technicznych oraz 3 zasadniczych szkołach zawodowych. Zespoły szkół kształcą młodych ludzi w różnych zawodach: 

technik ekonomista, technik ochrony środowiska, elektryk, mechanik, ślusarz, handlowiec, rolnik, hotelarz, kucharz. W Kraśniku również mają możliwość kształcić się osoby dorosłe, które chcą uzupełniać dotychczasowe wykształcenie. Obecnie funkcjonują: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Technikum Uzupełniające dla Dorosłych specjalizujące się w zawodach: technik mechanik oraz technik elektryk. Oprócz szkół publicznych działają tu również liczne szkoły niepubliczne skierowane na kształcenie osób dorosłych.

Miasto Kraśnik leży w odległości 50 km od Lublina – największego ośrodka akademickiego wschodniej i południowo-wschodniej Polski. Każdego roku mury lubelskich uczelni opuszcza ponad 20 tysięcy absolwentów gotowych zasilić rynek pracy.

Ośrodki naukowo-badawcze działające na terenie województwa wraz z wykształconą kadrą naukową stanowią znaczący kapitał i zaplecze dla rozwoju regionalnej gospodarki.

Według stanu na dzień 30 listopada 2013r. w gminie miejskiej Kraśnik funkcjonuje 2 413 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON.

Patrząc przez pryzmat liczby osób pracujących w poszczególnych sektorach gospodarczych wiodącą dziedziną gospodarki w mieście są: przetwórstwo przemysłowe oraz handel. Inne sekcje gospodarki, w ramach których funkcjonuje większa liczba podmiotów to budownictwo, transport, działalność usługowa, pośrednictwo finansowe. Duża liczba mieszkańców znajduje zatrudnienie w sektorze publicznym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Dofinansowanie

Szukaj w serwisie

Partnerzy

  • aa

Oficjalna strona Miasta Kraśnik

herb

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.