KRAŚNIK
- miasto Twoich inwestycji

Zainwestuj w Kraśniku

Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. funkcjonuje od 1948 roku i jest największym producentem łożysk tocznych w Polsce

Ze względu na bogatą bazę surowcową w Kraśniku panują doskonałe warunki dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego

„Tu warto żyć, tu warto inwestować"

Strefa Inwestycji Kraśnik

Kontakt

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

p. 109

tel: (+48) 81 458 19 21

tel.kom. 720 840 222

fax: (+48) 81 825 27 09

e-mail: d.banach@krasnik.eu,

 

Inwestycje w PPP

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE jest to współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, oparta na umowie o partnerstwie publiczno – prywatnym (PPP), służąca realizacji zadania publicznego.

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

Istotą PPP jest współdziałanie sektora publicznego i prywatnego na rzecz realizacji celów, które są przypisane wymienionym podmiotom:

partner publiczny – świadczenie usług publicznych, zgodnych z litera obowiązującego prawa,

partner prywatny – osiąganie zysków z prowadzenia działalności gospodarczej

Zadania możliwe do realizacji w ramach PPP:

  • inwestycja w infrastrukturę (np. budowa autostrady, lotniska, elektrowni, spalarni śmieci, parkingów, placówek medycznych i opiekuńczych, domów komunalnych oraz wielu innych obiektów),
  • świadczenie usługi w zakresie zadania publicznego na zasadzie koncesji (np. usługa ogólnodostępnego szerokopasmowego internetu, usługi porządkowe, lecznictwo, edukacja, obronność, świadczenia socjalne i wiele innych).

Projekty realizowane przez Miasto Kraśnik w ramach PPP

Przydatne linki:
Ministerstwo Finansów 
Ministerstwo Gospodarki 
Platforma PPP 
Centrum PPP 
Instytut PPP 
Dobre praktyki PPP 
PPPortal 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Dofinansowanie

Szukaj w serwisie

Partnerzy

  • aa

Oficjalna strona Miasta Kraśnik

herb

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.