KRAŚNIK
- miasto Twoich inwestycji

Zainwestuj w Kraśniku

Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. funkcjonuje od 1948 roku i jest największym producentem łożysk tocznych w Polsce

Ze względu na bogatą bazę surowcową w Kraśniku panują doskonałe warunki dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego

„Tu warto żyć, tu warto inwestować"

Strefa Inwestycji Kraśnik

Kontakt

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

p. 109

tel: (+48) 81 458 19 21

tel.kom. 720 840 222

fax: (+48) 81 825 27 09

e-mail: d.banach@krasnik.eu,

 

Instrumenty wspomagania inwestora

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zainwestować w Kraśniku mogą liczyć na liczne udogodnienia w postaci ulg podatkowych oraz pomocy instytucji wspierających przedsięwzięcia gospodarcze.

1. Ulgi podatkowe na terenie miasta.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną zakładało możliwość udzielania owej pomocy do dnia 31 grudnia 2013r.
Władze Miasta Kraśnik przygotowały projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną, który zostanie przedstawiony Radzie Miasta do uchwalenia na początku 2014r. Projekt został przygotowany na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014 -2020, które ukazały się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 209 w dniu 23 lipca 2013r.
Projekt zakłada zwolnienie z podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji budynków lub ich części, budowli lub ich części oraz gruntów z nimi związanych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Kraśnik przez przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w związku z realizacją nowej inwestycji.

2. Ulgi w podatkach na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Kraśnik.
Pomoc publiczna oferowana z tytułu kosztów nowej inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy.

Inwestorowi przysługuje zwolnienie z podatku CIT, które określane jest mianem pomocy regionalnej. Pomoc ta udzielana jest z tytułu:

  • kosztów nowej inwestycji - wówczas wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą lub
  • tworzenia nowych miejsc pracy - wówczas wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej w województwie śląskim wynosi obecnie 50%. Dla mikro i małych przedsiębiorstw maksymalna intensywność pomocy regionalnej została podwyższona do 70%, a dla średnich przedsiębiorstw do 60%.

TSSE S.A. wykonuje okresowe, coroczne kontrole inwestorów w celu sprawdzenia faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienia.

3. Opieka nad inwestorem przez cały czas trwania procesu inwestycyjnego.

Centrum Obsługi Biznesu
Urząd Miasta Kraśnik
23-200 Kraśnik
ul. Lubelska 84, pok. 109
tel. (+48) 81 825 15 36
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy dla inwestorów w działaniach HR.

  • rekrutacja pracowników;
  • przeszkolenie bezrobotnych kandydatów do pracy zgodnie z Twoimi oczekiwaniami;
  • refundacja części kosztów zatrudnionych bezrobotnych (prace interwencyjne);
  • refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej;
  • kierowanie do Twojej Firmy bezrobotnych na staż i przygotowanie zawodowe.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Dofinansowanie

Szukaj w serwisie

Partnerzy

  • aa

Oficjalna strona Miasta Kraśnik

herb

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.